Jdi na obsah Jdi na menu

Historie odboru

Prezentace odboru Klubu českých turistů Přerov-Předmostí, reg.č.114501

 

 1. Založení odboru
 2. Stručný průřez činností odboru
 3. Hlavní akce odboru během roku
 4. Kalendář akcí odboru
 5. Seznam metodických pracovníků odboru
 6. Seznam udělených ocenění členů odboru
 7. Propozice vybraných akcí odboru
 8. Fotogalerie z některých akcí odboru

 

 1. Založení odboru

Počátky turistické činnosti v Přerově-Předmostí sahají pravděpodobně do konce padesátých let minulého století, kdy byla turistika provozována z počátku v Sokolu,  po dokončení nuceného sjednocování tělovýchovných a sportovních aktivit pod křídla tělovýchovných jednot pak v TJ OSP Přerov-Předmostí. Z období těchto začátků lze připomenout dvě turistické osobnosti, které organizovaly turistické aktivity odboru turistiky při TJ. Těmito osobnostmi byl pan učitel Kalman a Jaromír Soldán.

V tomto odboru turistiky při TJ OSP Přerov-Předmostí vznikl 1.5.1976 oddíl vysokohorské turistiky, který od počátku vedl Karel Růta. Členové oddílu VHT organizovali náročné túry v českých i slovenských horách. Někteří členové se zúčastnili školení ve Vysokých Tatrách, kde postupně získávali kvalifikaci, zejména pro vedení zamýšlených zahraničních akcí, plnili výkonnostní odznaky a oplývali dalšími aktivitami (stavební práce při budování sportovního areálu TJ apod.).

Tak, jak stárnula členská základna odboru turistiky, tak rostla aktivita členů oddílu VHT. Členové oddílu VHT organizovali zájezdy do tuzemských hor, kdy se část oddílu pod vedením Vladimíra Válka, Ing.Jiřího Ruska a Karla Růtu věnovala výkonnostní turistice, Ing. Božena a Zbyněk Pospíšilovi většinou zabezpečovali vedení túr pro méně zdatné, to je starší turisty odboru.

V roce 1978 se stává Ing.Jiří Rusek vedoucím odboru turistiky při TJ. Odbor pořádá mimo jiné několik ročníků pochodu Předmostských partyzánů. Koncem osmdesátých let jsou členové odboru hnacím motorem turistiky přerovského okresu. Členy okresního výboru byl Ing. Pospíšil, Ing.Rusek a pan Růta. Po skončení činnosti v rámci ČSTV pak pracovali Ing.Rusek a pan Růta v okr.výboru KČT. 

Po obnovení činnosti Klubu českých turistů tento odbor turistiky vystoupil z TJ  a dál pokračoval v činnosti v rámci KČT, konkrétně v oblasti Valašsko, kde byl zaregistrován 30.10.1990. Později, po splynutí s oblastí Chřibskou zůstal odbor  v nově vzniklé oblasti Valaško-Chřiby v rámci Zlínského kraje. Prvním předsedou odboru KČT se stal Ing.Jiří Rusek, od 12.2.1995 dosud je předsedou odboru Ing.Jindřich Urban.

 

 1. Stručný průřez činností odboru

            V průběhu své existence, kdy se počet členů odboru pohyboval v rozmezí 20 až 65 osob, mezi kterými byli zájemci o turistiku nejen z Přerova a bezprostředního okolí, ale výjimkou nejsou členové z Příboru, Prahy, Ostravy, či z Kroměříže, se odbor věnoval především vysokohorské turistice. Výsledkem víceletého snažení byly přechody bulharských hor (Rila a Pirin), náročné túry v Alpách, na Kavkaze, v Dolomitech a Pyrenejích, ale i ve Vysokých Tatrách. V domácích horách se jednalo spíše o přípravu na akce do vyšších zahraničních pohoří.

V posledním období aktivity členů odboru v zahraničních horách ubývají, s přibývajícím věkem účastníků akcí se cíle akcí přesouvají do nižších hor. Současně s tím roste počet akcí s jiným zaměřením. Členové odboru se zúčastňují a později i sami organizují lyžařské přejezdy (Jizerské hory, Beskydy, jednodenní lyžařské zájezdy do Jeseníků,  Beskyd               a Javorníků). Organizují cyklovyjížďky v trvání od jednodenních až po pětidenní a to do různých českých krajů.

Členové odboru jsou však stále aktivní ve vysokohorské turistice, o čemž svědčí pravidelná účast několika desítek osob na celostátním setkání VHT v Jizerských horách nejen                do posledního organizovaného ročníku v roce 2002, ale i v navazující vlastní akci, kterou v tradici účasti na této výjimečné akci pokračují.

Od 90.let minulého století se odbor nezabývá organizováním dálkových pochodů. Prosazuje organizování vycházek a víkendových výletů za přírodními zajímavostmi do známějších, ale zejména do méně známých míst Česka a Slovenska.

Dokladem o organizovaných akcích odboru je již druhá kniha Kroniky odboru.

Členové odboru organizovali několik ročníků zajištěného lezení na moravských skalách, jehož součástí bývá i školení výcvikového minima VHT, které absolvovala za uplynulé roky více než stovka účastníků. Zájem o VM je zejména z okolních oblastí a krajů. Výjimkou nejsou účastníci z Prahy, Ostravy, Bruntálu a podobně. Jako hlavní akce roku bývá organizován přechod českých nebo slovenských hor, kterých bylo do roku 2010 uspořádáno již 15 ročníků !

K 1.lednu 2011 měl odbor 25 členů a stejně tak, jako i jinde se potýká s generačními problémy. Prioritou vedení odboru není ani tak masovost členské základny, nýbrž získání zájmu o účast na vlastních organizovaných akcích. Je pochopitelné, že zájem být organizovaným turistou ustupuje před zájmem účastnit se na kvalitní, dobře připravené           a kvalifikovaně, to je bezpečně vedené akci.   

  

 1. Hlavní akce odboru během roku
  1. Týdenní přechod českého nebo slovenského pohoří
  2. Víkendový výlet v období slunovratu, rovnodennosti a v dalších termínech
  3. Týden ve Vysokých Tatrách
  4. Cyklus cyklovyjížděk (1 den, víkend, 5 dní)
  5. Prodloužený víkend v Alpách
  6. Cyklus vycházek za chráněnými rostlinami
  7. Zajištěné lezení
   • Jizerské hory
   • Moravské skály
   • Dny VHT na skalách Žďárských vrchů
  8. Výcvikové minimum VHT (je-li dostatečný zájem)

 

 1. Kalendář akcí odboru - viz samostatná část prezentace

 

 1. Seznam metodických pracovníků odboru

 

Vedoucí PT:

Frýdecký Oldřich

od 3.6.1967

 

MUDr.Kazíková Marcela

 

 

Ing.Pospíšilová Božena

od 28.12.1984

 

ing.Urban Jindřich

od 14.7.1989

Cvičitel PT:

Ing.Rusek Jiří

od 18.3.1974

 

Růta Karel

od 18.3.1974

Vedoucí LT

Ing.Jindřich Urban

od 11.2.2011

Cvičitel  VHT:

Růta Karel

od 18.9.1984

Vůdce   VHT:

Ing.Rusek Jiří 

od 22.9.1991

Vůdce   VHT:

Ing.Urban Jindřich

od 28.9.2009

 Vůdce   VHT:     Ing.Libor Holub, PhD. od 20.9.2015

 

 1. Seznam udělených ocenění členů odboru (nejvyšší stupeň)

 

Ing.Pospíšilová Božena

13.03.2016

Čestné uznání KČT

Chmelař Miron

2.3.2011

II.stupeň – diplom s medailí

Ing.Rusek Jiří

16.12.2009

II.stupeň – diplom s medailí

MUDr.Kazíková Marcela

2.5.2005

III.stupeň – diplom

Ing.Pospíšil Zbyněk

29.1.2004

II.stupeň - diplom s medailí

Růta Karel

31.10.2007

II.stupeň - diplom s medailí

  Ing.Jindřich Urban                         8.9.2015            III.stupeň - diplom

 

 1. Propozice vybraných akcí odboru - viz samostatná část prezentace

 

 1. Fotogalerie z některých akcí odboru - viz samostatná část prezentace 

 

 

V Kroměříži 27.01.2018

Ing.Jindřich Urban